zimním semestru akademického roku 2015/16 jsem pracovala na zadání od pivovaru Zichovec, pro který jsme měli vytvořit sadu nápojového skla. Nejdříve jsem začala navrhovat jen půllitr, ze kterého pak zcela přirozeně vyplynula celá ostatní řada. Chtěla jsem zachovat tradiční a mnou ověřený tvar sklenic, ale přitom tento tvar obohatit něčím výjimečným, něčím, čeho si budou moci konzumenti při prvním pohledu všimnout a co zaujme, ale přitom není prvoplánové. Tímto prvkem se stal výřez v dolní polovině sklenice a to ne náhodou. Pivovar Zichovec se nachází v oblasti údolí Zlatého potoka, které je velice ceněnou chmelařskou oblastí. Z tohoto místa je krásný výhled na horu Říp, která má symbolizovat právě onen výřez. Tento prvek se pak opakuje u celého setu a díky tloušťce dna sklenic a džbánu má jedinečnou možnost vyniknout. Set se skládá ze džbánu 2,5 l, sklenice 0,5 l, sklenice 0,3, sklenice 0,3 l na stopce.

Sabina Sedlaříková

Praha

Brno

IČO: 05382394

Nejsem plátce DPH

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • Behance
  • Black LinkedIn Icon

Designed & Created with love by me.